محیط زیست

ماهیت کار پارس فولاد سبزوار به دلیل استفاده از قراضه‌ها در فرایند فولادسازی (بازیافت قراضه)، یک فعالیت زیست‌محیطی می‌باشد. این واحد تولیدی جهت کاهش آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و انرژی برنامه های ذیل را در آینده در دستور کار خواهد داشت:

 • استقرار نظام مدیریت زیست محیطی ایزو  ۱۴۰۰۱
 • انجام مقدمات اولیه ازقبیل تشکیل کمیته‌ها و انجام پروژه‌های مورد نیاز جهت استقرار این سیستم
 • آموزش پرسنل و پیمانکاران در رده های مختلف سازمانی
 • تهیه دستورالعمل‌ها،فرم‌ها و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی
 • تربیت ممیزان داخلی و انجام ممیزی‌های داخلی قبل از انجام ممیزی شخص ثالث
 • برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

اقدامات انجام شده در جهت حفظ محیط زیست

انجام تغییرات موثر مهندسی بر روی تجهیزات از قبیل کم کردن فاصله فیکس داکت و موبایل داکت در کوره قوس الکتریکی، پوشش اطراف بین‌ها و مسیر انتقال DRI

تصفیه پساب‌های صنعتی در واحد WTP و استفاده از پساب‌های خروجی در آبیاری فضای سبز

در نظر گرفتن سیستم تصفیه‌خانه‌ها در ابتدای طراحی و هنگام ساخت از قبیل :

 • کلاریفایرهای واحد احیای مستقیم
 • حوضچه های setting&BAsIN scalpit واحد ریخته‌گری
 • غبارگیرهای قسمت‌های مختلف واحد احیای مستقیم
 • طراحی حدود ۵۰ هکتار فضای سبز و درختکاری
 • نصب سیستم online زیست‌محیطی بر روی دودکش فولادسازی
 • تعامل موثر با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان
 • جانمایی وطراحی نقشه دپوضایعات صنعتی و زباله‌های بهداشتی و جداسازی در مبدأ و تفکیک ضایعات ویژه و امحاء بهداشتی زباله‌ها

فضای سبز

در طراحی مجتمع قریب به ۵۰ هکتار فضای سبز و کمربندی ازدرختکاری محصور پیش‌بینی گردیده است. اجرای این مهم موجب تلطیف هوای محیط اطراف وداخل شرکت شده و از خشونت محیط صنعتی نیز می‌کاهد و با توجه به جهت بادهای غالب از انتشار آلودگی به آبادی‌های مجاور نیزکاسته خواهد شد. فضای سبز با ایجاد فضای مساعد آب و هوایی در زمینه کاهش آلودگی صوتی و تنفسی، کاهش گردوغبار موجود در هوا، کاهش درجه حرارت و جلوگیری از فرسایش خاک نقش مهمی درتأمین سلامت و بهبود شرایط زندگی انسان‌ها نیز ایفا می‌کند. درختانی که برای کاشت پیش‌بینی شده‌اند عبارتند از سرو نقره ای ،سرو خمره ای، سرو شیراز، توت، کاج، زبان گنجشک، چنار ، ارغوان، کاتالپا، زیتون تلخ و بادام که باتوجه به شناخت ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی و آب و هوایی منطقه انتخاب گردیده‌اند. درحال حاضرقریب به ۶۰ درصد فضای سبز پیش بینی شده اجرا گردیده است. قابل ذکر است اراضی درختکاری‌شده به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز خواهد شد.