برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی سازمانی

در نظر است با راه‌اندازی بخش تضمین کیفیت شرکت، با نگرش مدیریت کیفیت جامع ( TQM) روش‌های اجرایی ، دستور العمل‌های کاری را مستند نموده و از طریق انجام ممیزی‌های داخلی و خارجی عملکرد فرآیندهای شرکت را بررسی و در صورت مشاهده عدم انطباق (Non Conformity)  مسئولین ذیربط با انجام اقدامات اصلاحی (Corrective Action) نسبت به رفع آن اقدام می‌نمایند. این بخش با پشتوانه و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با بهره‌گیری از تمام توان کادر مدیریت و مسئولین فرآیندهای شرکت (Owner Process) سعی بر آن خواهد داشت که ایجاد اطمینان و رضایت بخشی کلیه طرف‌های ذینفع از جمله مشتریان بیرونی و داخلی را ارتقاء بخشد و هدف شرکت مبنی بر مشتری‌مداری با تکیه بر واقعیت‌های تولید به شرح زیر را سر لوحه کار خود قرار دهد. برخی از فرآیندهای شرکت که کیفیت محصولات و خدمات را مدیریت و تضمین می‌نمایند از این قرارند:

بازرسی و کنترل مواد اولیه فولادسازی: تأسیس آزمایشگاه شیمی فولادسازی دارای گواهینامه آکرودیته از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس نظامنامه آزمایشگاه منطبق با نیازمندیهای ISIRI –ISO-IEC-17025-2005 و روش اجرایی P-26 متولی کنترل و بازرسی مواد اولیه فولادسازی، سرباره و کلیه‌ی تست‌هایی که با آزمایشگاه شیمی در ارتباطند می‌باشد.

کنترل آب و روغن: تأسیس آزمایشگاه آب و روغن دارای گواهینامه آکرودیته از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس نظامنامه آزمایشگاه منطبق با نیازمندی‌های ISIRI –ISO-IEC-17025-2005 و روش اجرایی P-25 متولی کنترل کیفیت آب مصرفی، خوردگی سیستم‌های آب، کنترل فاضلاب، کنترل روغن‌ها و گریس‌های صنعتی می‌باشد.

کنترل آنالیز مذاب: تأسیس آزمایشگاه فولادسازی دارای گواهینامه آکرودیته از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISIRI –ISO-IEC-17025-2005 و روش اجرایی P-46 متولی کنترل آنالیز مذاب، سرباره و شمش است.

کنترل کالیبراسیون: تأسیس آزمایشگاه الکترونیک و ابزاردقیق شرکت دارای گواهینامه آکرودیته از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISIRI –ISO-IEC-17025-2005 و روش اجرایی P-45 متولی کنترل و کالیبراسیون کلیه تجهیزات اندازه‌گیری خطوط تولید و آزمایشگاههای شرکت می‌باشد.

کنترل کیفی محصولات: تأسیس آزمایشگاه محصول و واحد کنترل کیفی دارای گواهینامه آکرودیته از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISIRI –ISO-IEC-17025-2005 و روش اجرایی P-23 متولی کنترل کیفیت محصولات نهایی شرکت براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ می‌باشد.

کنترل گندله و آهن اسفنجی: کیفیت گندله سنگ آهن و همچنین محصول واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) به صورت پیوسته کنترل و تضمین می‌شود.

کنترل گاز: کیفیت گازهای تولیدی در طول فرآیند احیاء مستقیم بصورت On Line توسط تجهیزات ویژه (آنالیزر) کنترل می‌شود .