اطلاعيه آزمون استخدامي شركت پارس فولاد سبزوار

به اطلاع شركت كنندگان آزمون استخدامي شركت پارس فولاد سبزوار در عنوان شغلهاي " كارشناس محيط زيست و انرژي (كد شغل 101)"، " كارشناس ايمني صنعتي (كد شغل 102) و "كارشناس بهداشت حرفه اي (كد شغل 103)" مي رساند آزمون كتبي مربوط به اين كد شغلها در روز جمعه مورخ 18/12/96 رأس ساعت 9 و در محل شركت پارس فولاد سبزوار برگزار مي گردد. لذا شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لينك زير مراجعه نمايند

در خصوص تاريخ برگزاري آزمون كتبي ساير كد رشته ها متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

اينجا كليك كنيد

معرفی شرکت

مطابق مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۶۵۵۹۲/۳۹ مورخ ۸۵/۰۴/۲۱ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مأموریت داده شد تا در خصوص طرح جامع تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه و به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه نسبت به سرمایه گذاری جهت ایجاد ظرفیت

...

ادامه

برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی سازمانی

در نظر است با راه‌اندازی بخش تضمین کیفیت شرکت، با نگرش مدیریت کیفیت جامع ( TQM) روش‌های اجرایی ، دستور العمل‌های کاری را مستند نموده و از طریق انجام ممیزی‌های داخلی و خارجی عملکرد فرآیندهای شرکت را بررسی و در صورت مشاهده

...

ادامه

محیط زیست

ماهیت کار پارس فولاد سبزوار به دلیل استفاده از قراضه‌ها در فرایند فولادسازی (بازیافت قراضه)، یک فعالیت زیست‌محیطی می‌باشد. این واحد تولیدی جهت کاهش آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و انرژی برنامه های ذیل را در آینده در دستور کار خواهد داشت:

...

ادامه

اصول ارزشی شرکت

شرکت پارس فولاد سبزوار همگام با سایر سازمان‌های ایرانی با استقرار مدل تعالی سازمانی چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی انتخاب نموده که بر اساس نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان خود را شناسایی و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آن‌ها گام بر می دارد.

...

ادامه

/**/ /*

گالری

/*